Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
MÉSZ
Pályázati felhívás 2018. április 13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Vedres György-díj elnyerésére

Az 1987. január 22-én elhunyt, Vedres György Ybl-díjas építész emlékére özvegye Vedres György-díjat alapított. A díjat 2013. évtől minden második évben egy építész kaphatja meg. A díjat a Magyar Építőművészek Szövetsége Elnöksége ítéli oda a „Vedres György-díj Bizottság” javaslata alapján. A díjat a MÉSZ közgyűlésén adják át a díjazottnak.
A díjazott a Vedres György-díj díszoklevele mellé nettó 100.000.-Ft, azaz százezer forint elismerésben részesül.

A Magyar Építőművészek Szövetségének Elnöksége olyan, 40 év alatti magyar építészek jelentkezését várja, akik

iskola vagy kórház tervezésével

kiemelkedő építészeti alkotást hoztak létre, és a megépült épület legkésőbb 2017. december 31-ig használatbavételi engedélyt kapott.

A pályázóknak az alábbiakat kell a részvételhez benyújtaniuk:
- a létesítmény A/3 méretre szerkesztett bemutató anyagát, mely tartalmazza az épület eltérő alaprajzait, metszeteit és homlokzatait, építészeti műleírását legfeljebb öt oldal terjedelemben,
- legalább 10 db fotót a megvalósult épületről 30x42 cm, avagy A3-as méretben, 300 dpi felbontásban,
- az épület építtetőjének / használójának írásos véleményét / ajánlását,
- a szerző nyilatkozatát arról, hogy a mű saját szellemi alkotása, vagy ha azt társakkal készítette, úgy milyen arányú a műben jegyzett szerzősége.

A pályázatokat egy példány nyomtatott és egy példány digitális formátumban kérjük benyújtani a Magyar Építőművészek Szövetsége Titkárságán (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.) 2018. május 8-án 12:00 óráig postai úton vagy személyesen.

A „Vedres György díj Bizottság” tagjai: Tima Zoltán Ybl-díjas építész, Vadász Bence Ybl-díjas építész, Marosi Miklós Ybl-díjas építész - a Magyar Építőművészek Szövetsége Ellenőrző Bizottsága elnökhelyettese és Földes László Ybl-díjas építész – a MÉSZ nemzetközi kapcsolati szakértője. A Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak - vitás kérdésekben az elnök szavazata dönt.

A díjazottat és művét a MÉSZ megjelenteti saját honlapján, a régi-új Magyar Építőművészet című folyóiratában, illetve sajtóhírként továbbítja a honi szaksajtó számára.

Budapest, 2018. április 4.

Krizsán András DLA
a MÉSZ elnöke

Titkárság / Secretariat
Magyar Építőművészek Szövetsége
Association of Hungarian Architects

1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.
Tel.: +36 1 318 2444
Mobil: +36 70 614 9485
E-mail: titkar@meszorg.hu
www.meszorg.hu

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015