Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Elnökség
Munkacsoportok 2018. április 6.

A 2017. év végén megalakult új MÉK Elnökségnek egyik első és legjelentősebb döntése volt, hogy a területi építész kamarákat – a korábban kialakult gyakorlaton túl – a MÉK fokozottabban kívánja bevonni az országos kamara szakmai munkájába, a döntések meghozatalába. Feltétlenül szükséges a jelentősebb kérdésekben és feladatokban az országos és területi kamarák közötti, - mindkét irányú - rendszeres és automatikus információ áramlás megteremtése, naprakésszé tétele.

A szakmai feladatainak ellátására a MÉK Elnökségének 3 szakértői testületet és 1 szerkesztő bizottságot valamint 11 munkacsoportot kell létrehoznia. Ezek közül az alábbi területeken kívánja a MÉK a nagyon szoros együttműködést a területi kamarákkal megteremteni, velük együtt dolgozni. 

A Budapesti Építész Kamara minden munkacsoportba delegálhatott tagot:

 

1. Kommunikációs munkacsoport
vezetője a MÉK elnökség részéről Tutervai Mátyás alelnök, BÉK delegált Csapó Balázs
A Kommunikációs munkacsoport a Magyar Építész Kamara eddig nagyon kritizált kommunikációján kíván javítani, megteremtve a kamarai kommunikáció rendjét és formáit a MÉK és a területi kamarák, és a kamarai tagság, valamint a MÉK és a jogalkotó, egyéb szakmai szervezetek, politika és a társadalom között.

2. Oktatási munkacsoport
vezetője a MÉK elnökség részéről dr. Makovényi Ferenc elnökségi tag, BÉK delegált Dr. Reith András
Az Oktatási munkacsoport célja az építész oktatás teljes folyamatának, a kompetenciáknak, képzésekhez tartozó jogosultságoknak, a MAB akkreditációs rendszerének megismerése, segítése és változtatása.

3. Közbeszerzési munkacsoport
vezetője a MÉK elnöksége részéről Schulcz Péter elnökségi tag, BÉK delegált Kruppa Gábor
A Közbeszerzési munkacsoport feladata a mindenkor aktuális közbeszerzési törvény véleményezése, az építészeti és tervezői érdekek érvényesítése javaslatokkal;
tervpályázatok és a közbeszerzés összekapcsolódása, ennek elemzése, értékelése;
a tervezők minőség alapú kiválasztásának érvényesítése a közbeszerzési folyamatokban;
tervezési folyamatok közbeszerzés alóli kivonásának szükségessége, tervpályázati rendszer erősítése;
a tervező és a tervek, tervpályázati rendszer hatása a gazdasági folyamatokra, a befolyás mértékének elemzése

4. Beruházási folyamatok és tervezői szolgáltatási rendszer munkacsoport
vezetője a MÉK elnöksége részéről Szalay Tihamér alelnök, BÉK delegált Benczúr László
A Beruházási folyamatok és tervezői szolgáltatás rendszer munkacsoport  feladata a korábban már megfogalmazott, a beruházási folyamat 10 fázisához hozzárendelt tervezői alapszolgáltatások és különszolgáltatások feladatának, pontos műszaki tartalmának, meghatározása, - kötelező érvényű szabályzatba foglalva (jogszabályi felhatalmazás alapján), - hozzárendelve tervezői kötelezettséget és felelősséget.

5. Tervezői szolgáltatás díjszámítása munkacsoport
vezetője a MÉK elnökség részéről Turi Attila alelnök, BÉK delegált Dulácska Zsolt
A MÉK jelenleg is rendelkezik ajánlott díjszámítással. A Tervezői szolgáltatás díjszámítása munkacsoport feladata e díjszámítás átdolgozása az előző munkacsoport által meghatározott tervezői fázisok alap és különszolgáltatásaira egyszerű, jól követhető és átlátható formában az MMK díjszámításával összhangban.
Cél a díjszámítás keretfeltételeinek kamarán kívüli elfogadtatása, jogszabályban való rögzítése.

6. Tervek műszaki tartalma és mintatervek munkacsoport
vezetői a MÉK elnökség részéről Szalay Tihamér és Turi Attila alelnökök, BÉK delegált Dienes Szabolcs DLA
Ebben a munkacsoportban kell a tervezői fázisok, tervezői szolgáltatások pontos műszaki tartalmát meghatározni, kamarai szabályzatba foglalni jogszabályi felhatalmazás alapján. Ezekhez kell készíteni – nem önálló életet élő – mellékletként a mintaterveket, mintadokumentációkat.

7. Szakmai segédletek munkacsoport
vezetője a MÉK elnökség részéről Szalay Tihamér alelnök, BÉK delegált Kopasz László
A Szakmai segédletek munkacsoport feladata egy olyan, egymásra épülő segédlet rendszer, segédlet sor kidolgozása, amely a pályakezdő kamarai tagok kezébe adva elősegíti az egyre bonyolultabbá váló szakmai, jogi és gazdasági környezetbe való beilleszkedést, a szakma gyakorlásának elindítását.

8. Szerzői jog munkacsoport
vezetője a MÉK elnökség részéről Szalay Tihamér alelnök, BÉK delegált Tima Zoltán
A szerzői jog egy alkotó építész számára az egyik legfontosabb kincs. A Szerzői jog munkacsoport feladata e kincsünk megőrzése, a szerzői jogrendszer pontos megismertetetése a tagsággal és megbízóinkkal, feldolgozva az eddigi gyakorlat értékeit és visszaéléseit.
A levont tapasztalatok alapján, ha szükséges javaslattétel jogszabályi változtatásra, ill. véleményezése ez esetlegesen más irányból érkező módosítási igényeknek, határozottan képviselve a tagság és az alkotó építészek érdekeit egyéb politikai, gazdasági érdekekkel szemben.

 

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015