Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu
K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Titkárság
Jogszabályváltozások 2018. január 5.

A 2018. januárjától hatályos új és módosított, valamint korábbi (változatlan), de fontos jogszabályok listája a teljesség igénye nélkül:

 

 

 


 

 

 

 

 

 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  Hatályon kívül helyezve: 2018.01.01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
  Hatályos: 2018.01.01.-: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126484.346045

 

 

 

 

 

 

Otthonteremtési Programmal összefüggő egyes kormányrendeletek 2018. január 1-től hatályos módosításáról

 

 

 

 

 

Nem történt benne változás, azonban fontos tudni:

 

 

 • 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
  Hatályos: 2017.06.01.-: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191890.338274

 

 • 194/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
  Hatályos: 2017.01.01.-: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126405.330321

 

 

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015