Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 1/318-2444 Fax: 1/338-2775
  e-mail: bek@bek.hu
K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Titkárság
Tagdíj 2018 2017. november 29.

Tagdíj tájékoztató


A Magyar Építész Kamara 2017. november 10 -i Küldöttgyűlésének határozata szerint, a 2018. évi tagdíj mértéke 50.000,- Ft minden kamarai tag számára.

Igénybe vehető kedvezmények:

•• 30% -os tagdíj (15.000,-Ft/év): nyugdíjas nyilatkozat alapján[1]
•• 30% -os tagdíj (15.000,-Ft/év): szakmagyakorlási jogosultsággal nem rendelkező, vagy azt szüneteltető tag[2]
•• 70% -os tagdíj (35.000,-Ft/év): kettős kamarai tag nyilatkozat alapján[3]
•• tagdíjmentesség: tiszteletbeli tagság esetén[4]
•• tagdíjmentesség: a tagsági viszony szüneteltetésének időtartama alatt


Fontos:

- a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat, valamint a BÉK Alapszabálya szerint "Az éves tagdíjat egy összegben kell megfizetni az adott év március 31. napjáig".

számlaszám: K&H 10200902-32712786-00000000

- a befizetéshez 2018. február 28 -ig elektronikus számla készül, mely e-mailben kerül megküldésre, nyomtatott formában csak külön kérésre, illetve e-mail címmel nem rendelkezőknek postázzuk

- a vevő neve és címe a 2017. évben kiadott utolsó tagdíj számla alapján kerül kitöltésre

- a számlázási adatok módosítása bármikor kérhető e-mailben vagy telefonon

- befizetéskor kérjük feltüntetni a kamarai nyilvántartási számot és a számlaszámot

- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet értelmében bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés, ezért e-mail címének aktualizálása szükséges

- tekintettel arra, hogy tagjaink jelentős része átutalással, bankkártyával vagy készpénzben fizeti költségeit, csekket a továbbiakban csak kérésre küldünk

 

Budapest, 2017. november

Dobosné Fontana Vera sk.
titkár


[1] A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a nyugdíjas tag 2018. január 15 –ig írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy 2017. évben kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem végzett. A tagdíjfizetés szempontjából kamarai tagsághoz kötött tevékenységnek minősül a tervezői, szakértői tevékenység, kamarai tagsághoz kötött tervpályázati és tervtanácsi részvétel.

[2] A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a kamarai tag a MÉK névjegyzékén érvényes tervezői, ill. szakértői jogosultsággal nem rendelkezik, vagy szünetelteti azt. Szüneteltetés esetén, a kedvezmény annak időtartamára vonatkozik, aktív időszakra a teljes tagdíj időarányos része fizetendő.

[3] A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a kamarai tag 2018. január 15 –ig írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy Építész Kamarai tagsága mellett a Mérnöki Kamarának is aktív tagja.

[4] A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a nyugdíjas tag 2018. január 15 –ig írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy lemond aktív kamarai tagságáról és az azzal összefüggő szakmagyakorlási jogosultság(ok)ról. A tiszteletbeli tagsághoz nem kötődnek az aktív kamarai tagsághoz egyébként kapcsolódó jogok és kötelezettségek. A tiszteletbeli tagi státuszt egyszer kell kérvényezni, évente nem szükséges ismételni.

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015