Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu
K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Titkárság
Tagdíj 2018 2017. november 29.

Tagdíj tájékoztató


A Magyar Építész Kamara 2017. november 10 -i Küldöttgyűlésének határozata szerint, a 2018. évi tagdíj mértéke 50.000,- Ft minden kamarai tag számára.

Igénybe vehető kedvezmények:

•• 30% -os tagdíj (15.000,-Ft/év): nyugdíjas nyilatkozat alapján[1]
•• 30% -os tagdíj (15.000,-Ft/év): szakmagyakorlási jogosultsággal nem rendelkező, vagy azt szüneteltető tag[2]
•• 70% -os tagdíj (35.000,-Ft/év): kettős kamarai tag nyilatkozat alapján[3]
•• tagdíjmentesség: tiszteletbeli tagság esetén[4]
•• tagdíjmentesség: a tagsági viszony szüneteltetésének időtartama alatt


Fontos:

- a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat, valamint a BÉK Alapszabálya szerint "Az éves tagdíjat egy összegben kell megfizetni az adott év március 31. napjáig".

számlaszám: K&H 10200902-32712786-00000000

- a befizetéshez 2018. február 28 -ig elektronikus számla készül, mely e-mailben kerül megküldésre, nyomtatott formában csak külön kérésre, illetve e-mail címmel nem rendelkezőknek postázzuk

- a vevő neve és címe a 2017. évben kiadott utolsó tagdíj számla alapján kerül kitöltésre

- a számlázási adatok módosítása bármikor kérhető e-mailben vagy telefonon

- befizetéskor kérjük feltüntetni a kamarai nyilvántartási számot és a számlaszámot

- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet értelmében bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés, ezért e-mail címének aktualizálása szükséges

- tekintettel arra, hogy tagjaink jelentős része átutalással, bankkártyával vagy készpénzben fizeti költségeit, csekket a továbbiakban csak kérésre küldünk

 

Budapest, 2017. november

Dobosné Fontana Vera sk.
titkár


[1] A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a nyugdíjas tag 2018. január 15 –ig írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy 2017. évben kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem végzett. A tagdíjfizetés szempontjából kamarai tagsághoz kötött tevékenységnek minősül a tervezői, szakértői tevékenység, kamarai tagsághoz kötött tervpályázati és tervtanácsi részvétel.

[2] A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a kamarai tag a MÉK névjegyzékén érvényes tervezői, ill. szakértői jogosultsággal nem rendelkezik, vagy szünetelteti azt. Szüneteltetés esetén, a kedvezmény annak időtartamára vonatkozik, aktív időszakra a teljes tagdíj időarányos része fizetendő.

[3] A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a kamarai tag 2018. január 15 –ig írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy Építész Kamarai tagsága mellett a Mérnöki Kamarának is aktív tagja.

[4] A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a nyugdíjas tag 2018. január 15 –ig írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy lemond aktív kamarai tagságáról és az azzal összefüggő szakmagyakorlási jogosultság(ok)ról. A tiszteletbeli tagsághoz nem kötődnek az aktív kamarai tagsághoz egyébként kapcsolódó jogok és kötelezettségek. A tiszteletbeli tagi státuszt egyszer kell kérvényezni, évente nem szükséges ismételni.

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015