Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
BVOP
Állás keres-kínál 2017. október 6.

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
DR. TÓTH TAMÁS
ORSZÁGOS PARANCSNOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka pályázatot hirdet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) Műszaki és Ellátási Főosztály kiemelt főreferensi beosztása betöltésére.

Pályázati feltételek:
• felsőfokú állami iskolai végzettség
• műszaki szakirányú végzettség (építész vagy építőmérnök)
• legkevesebb öt éves szakmai gyakorlat építészeti/műszaki tervezés, beruházás lebonyolítás, műszaki állapotrögzítés, pályázati dokumentációk összeállítása, kivitelezés, műszaki vezetés területén;
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségi alkalmasság
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Windows, Excel)

A munkakör betöltéséhez szükséges főbb kompetenciák:
• jó kommunikációs készség
• önálló munkavégzés
• problémamegoldó készség
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
• „B” kategóriás vezetői engedély.

A munkakör betöltéséhez szükséges főbb szakmai elvárások:
• a büntetés-végrehajtási szervezet épületeivel kapcsolatos építési beruházások/felújítások tel-jes körű lebonyolítása;
• a büntetés-végrehajtási szervezet hosszú-, közép- és rövid távú beruházási, felújítási és fej-lesztési koncepciójának kidolgozásában történő részvétel;
• a bv. szervezet ingatlanjaival összefüggő beruházások és költségek tervezése, lebonyolítása;
• a beruházások/felújításokra vonatkozó közbeszerzési eljárások lebonyolításában történő részvétel;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• felelős műszaki vezetői jogosultság;
• műszaki ellenőri jogosultság;
• tervezői jogosultság;

Juttatások: Belső jelentkező esetén a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományá-nak szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján Tiszti besorolási osztály E besorolási kategória, külső és belső pályázónál a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján vagy megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.
A pályázatokat a büntetés-végrehajtás országos parancsnokához – 1054 Budapest, Steindl Imre utca 8. – kell benyújtani.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
• a legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, mely időrend-ben tartalmazza a munkahelyek pontos megjelölésével az eddigi munkaviszonyban töltött időszakokat, továbbá a meglévő iskolai végzettségeket és egyéb képzettségeket, ismereteket, szakmai tapasztalatokat - maximum 2 oldal terjedelemben
• motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben
• az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok másolatát
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megis-merhetik

A benyújtott pályázatokat az általam kijelölt bizottság bírálja el, melynek eredményéről a pá-lyázót értesítem.

Személyes interjú esetén az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:
• az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegen-nyelv ismeretet igazoló okiratok
• hatósági erkölcsi bizonyítvány és munkaköri alkalmasságot alátámasztó orvosi igazolás (amennyiben jelenleg is ezekhez kötött beosztásban dolgozik, az erre vonatkozó nyilatkozat)

Bővebb felvilágosítás – hivatali munkaidőben – a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Humán Szolgálatán a 06-1/301-8427-es telefonszámon, illetve a Műszaki és Ellátási Főosztályon a 06-1/301-8429-es telefonszámon kérhető.

 


Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015