Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
BÉK
Állás keres-kínál 2017. május 10.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal

városrendezési ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1195 Budapest, Városház tér 18-20.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A településrendezési eszközök karbantartása, a településképi eljárások koordinálása, részvétel a rendeletalkotási folyamatokban, helyi építészeti örökség nyilvántartása, gondozása, önkormányzati pályázatok bonyolítása, önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti juttatásokról szóló helyi önkormányzati rendeletek rendelkezései az irányadóak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem, felsőoktatásban szerzett építész-, településmérnök szakmacsoportokba tartozó végzettség,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         közigazgatásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
•         településtervezés területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         közigazgatási vizsgák /alapvizsga, szakvizsga/ megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         45/2012. (III. 20.) korm. rend. 8. § szerinti szakmai önéletrajz, mely részletezi az eddigi tevékenységet; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik; nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jónás Réka Emese nyújt, a 06/1/347-4566 vagy 06/1/347-4685 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1195 Budapest, Városház tér 18-20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XIX-19894/2017 , valamint a munkakör megnevezését: városrendezési ügyintéző.
vagy
•         Elektronikus úton Jónás Réka Emese részére a jonasreka@hivatal.kispest.hu E-mail címen keresztül
vagy
•         Személyesen: Jónás Réka Emese, Budapest, 1195 Budapest, Városház tér 18-20. B 1. 53. vagy 63..

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Budapest Főváros XIX. Ker. Kispesti Polgármesteri Hivatal jegyzője által létrehozott bíráló bizottság hallgatja meg. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat bead

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kispest.hu - 2017. május 8.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kispest.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Forrás:
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rkmb7w1ve0

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015