Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
BÉK
Állás keres-kínál 2017. április 13.

 

Pályázat

 

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
Épületgépész műszaki ellenőr

 

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, hat hónap próbaidővel.

 

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betölthető:

 

  1. sz. melléklet 20. pontja szerint Gazdasági és üzemeltetési feladatkör, az I. besorolási osztályban előírt képesítéssel

 

Feladatok:

 

önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények beruházási, felújítási munkáinak szakági előkészítése, műszaki ellenőrzése, Önkormányzati tulajdonú létesítmények karbantartási, hibaelhárítási, felújítási munkáinak szakági feladataiban való részvétel, műszaki szakvélemény, költségbecslés készítése.

 

 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

 

- egyetemi vagy főiskolai szintű épületgépész szakképzettség

 

- terc költségvetés készítő program ismerete

 

- műszaki ellenőri jogosultság

 

- B” kategóriás jogosítvány,

 

- a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formában meghatározott önéletrajz,

 

- végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

 

- kreativitás, jó szervezőképesség, megbízhatóság,

 

- önálló és felelősségteljes munkavégzés,

 

- magyar állampolgárság

 

- cselekvőképesség

 

- büntetlen előélet

 

- vagyonnyilatkozat-tétel

 

 

Előnyt jelent:

 

- kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalat

 

- köztisztviselői alap,- és szakvizsga

 

- ÉTDR és E-építési napló felhasználói ismerete

 

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

- A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

- Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján

 

- Végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány másolata,

 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) másolata,

 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben - részvevők megismerhetik

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban: az elbírálást követően azonnal

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Postai úton, a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43.).

 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Építész műszaki ellenőr

 

 

Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba

 

 

Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a joka@bp16.hu e-mail címen keresztül, a pályázat részeként benyújtandó iratokkal együtt

 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

Az érvényes pályázat benyújtókat szakmai bizottság hallgatja meg, javaslata figyelembe vételével a jegyző dönt. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi feltételének megfelel. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

 

A sikertelen pályázatok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.

 

 

A munkakörrel, meghirdetett pályázattal kapcsolatos további információt Búr Csilla Intézményfejlesztési Irodavezető nyújt, a 06-1-4011-537 telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 5.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

Polgármesteri Hivatal honlapja

 

XVI. Kerületi Újság

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015