Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Jogszabályváltozások 2017. január 1-től. 2017. január 10.

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2017. JANUÁR 1-TŐL

A 2016. decemberétől, illetve 2017. januárjától megváltozott, vagy hatályba lépett fontosabb jogszabályok listája:


A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
Hatályos: 2017.01.01 -

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26913.329409

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
Hatályos: 2017.01.01 -

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30337.329291

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Hatályos: 2017.01.01 -

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.328049


A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Hatályos: 2017.01.01 - 2017.01.31

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.328193

Hatályos: 2017.02.01 - 2017.03.31

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.312338

 

496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
Hatályos: 2017.01.02 -

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199642.333224


439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről
Hatályos: 2017.01.02 -

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165039.333157

 

430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
Hatályos: 2017.01.02 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199226.331625


343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
Hatályos: 2017.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104980.328051

 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
Hatályos: 2017.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191890.332986

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
Hatályos: 2017.01.01 - 2017.03.31

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.330356


313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
Hatályos: 2017.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155638.330230

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
Hatályos: 2017.01.02 -

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155637.333150


310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról
Hatályos: 2017.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191859.330439

 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
Hatályos: 2017.01.01 - 2017.01.12

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.329472

Hatályos: 2017.01.13 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.333335

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
Hatályos: 2017.01.01 -

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.324494

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
Hatályos: 2017.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104745.332606


245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
Hatályos: 2017.01.01 -

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104722.333126

 

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
Hatályos: 2017.01.01 - 2017.01.12

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=96152.332942

Hatályos: 2017.01.13 -

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=96152.332943

 

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
Hatályos: 2017.01.01 - 2017.03.31

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126484.330214

 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezői tevékenységről
Hatályos: 2017.01.01 -

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126396.329443


190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
Hatályos: 2016.12.30 -

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126393.330728

 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
Hatályos: 2017.01.01 -

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119391.333142

 

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
Hatályos: 2017.01.01 -

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195876.329526

 

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról
Hatályos: 2017.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=169057.330811

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015