Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
BÉK Titkárság
Adózási tájékoztató 2016. december 15.

 

Tisztelt Kamarai Tag!

2016. évben a Kamara részére befizetett díjakról (eljárási díj, tagdíj) szóló számlát a befizetés teljesítésekor elektronikus formában megküldtük Önnek, mely megfelel az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény által megkövetelt előírásoknak.

 

Az alábbi táblázat segítséget nyújt a befizetett tagdíj adótörvény szerinti elszámolhatóságához.

 

I. SZJA törvény alapján adózók (2017.02.15. illetve 2017.05.20)

 

1, Munkaviszonyban álló magánszemély

- önálló tevékenység hiányában

SZJA törvény 3. sz. melléklet I/6. pontja

SZJA törvény 27§ (1)a pontja

Ha önálló tevékenység hiányában költségként nem tudja érvényesíteni, akkor az igazoltan befizetett tagdíjjal a bérjövedelmet csökkentheti. A levont összeget az adóbevallás tájékoztató adatai között fel kell tüntetni.

2, Adószámmal rendelkező szellemi szabadfoglalkozású

- tételes költségelszámolás alkalmazásával

------------------

- 10% -os költségátalány alkalmazásával

SZJA törvény 3. sz. melléklet I/6. pontja

SZJA törvény 17§ (3) a, b, pontja

- A költségek között elszámolható a kötelezően befizetett tagdíj.

-------------------

- A költségátalány magába foglalja a befizetett tagdíjat is.

3, Egyéni vállalkozó

SZJA törvény 11. sz. melléklet I/7. pontja

A költségek között elszámolható a kötelezően befizetett tagdíj.

II. Társasági és osztalékadó törvény alapján adózók (2017. 05.31)

 

1, Gazdasági társaságok

(Rt. Kft. Bt. stb.)

TAO törvény

3. sz. melléklet B/5. és B/18. pontja

2012. január 1-jétől egyértelműen a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősül a társaság által átvállalt kamarai tagdíj (kötelező kamarai tagság esetén).

 

 

Feljegyzés

 

2012. január 1 -től új jogintézmény jött létre a bejelentett immateriális jószág fogalmának bevezetésével. A jogdíjbevételre jogosító szellemi termék, vagyoni értékű jog szerzését 60 napon belül lehet bejelenteni az adóhatóságnak. Abban az esetben, ha az adózó legalább egy évig az eszközei között tartja nyilván a bejelentett immateriális javakat, akkor az azok értékesítésével, kivezetésével realizált nyereséggel csökkentheti az adózás előtti eredményt, illetve veszteség esetén adózás előtti eredménynövelési kötelezettsége keletkezik (1996. évi LXXXI. sz. a társasági és osztalékadóról szóló törvény 4.§ 5/a, 7.§ (1)e és 8.§ (1)n pontjai alapján)

 

A hatályos adóügyi jogszabályok alapján a NAV gyakorlata szerint a fenti társasági és osztalékadóra vonatkozó szerzői jogdíjjal kapcsolatos adókedvezmény csak abban az esetben vehető igénybe, ha a megrendelő felé kiállított számla a létrejött tervezési szerződés alapján jogdíjat és nem tervezési díjat tartalmaz.

 

A TAO törvény 4§ 20. pontja 2016. július 1. hatállyal jelentősen csökkentette a jogdíjakra vonatkozó kedvezményeket, így nem jár már kedvezmény a szerzői jogi törvény által védett szerzői mű és a szerzői joghoz kapcsolódó, védett teljesítmény értékesítésével elért bevétel után.

 

Eddig adóalap csökkentő tételként ennek egy részét figyelembe lehetett venni.

 


Budapest, 2016. december

 

 

összeállította: Gálné Szőke Ágnes a BÉK könyvelője

 

 

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015