Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F ó r u m bejelentkezés: regisztráció:
témacsoportok legfrissebb témák legnépszerűbb témák  
 
  Jogosultsági vizsga    (4)     
 
Kiss Ida 2005-10-27   (A téma indító hozzászólása)
Nyílt levél

A Magyar Építész Kamara elnökségének és minden leendő és jelenlegi
kamarai tagnak


Azért kértem a \'Jogosultsági vizsga\' topic indítását a BÉK fórumán, mert
remélem így sikerül a kamarával megosztani a jogosultsági vizsgáról
széles körben kialakult véleményeket és egyben remélem, hogy
megismerhetjük a kamara véleményét is a dologról.

Megdöbbenéssel olvastam a vizsgakérdéssort.
Mint egyetemi oklevelem birtokosaként biztos vagyok abban, hogy
teljesíteni tudom a követelményeket (minden jogosultságot igénylőnek
megvannak a szellemi képeségei ehhez), meg tudom tanulni a kiadott
anyagot - de miért van szükség erre? Miért kell megtanulnom a
jogszabályokat, amelyeknek egy részét természetesen alkalmazni fogom
nap, mint nap, azonban ha a legkisebb bizonytalanság is felmerül bennem
pl. az engedélyezési terv tartalmi követelményeivel kapcsolatban, akkor
előveszem az adott jogszabályt és pontról pontra ellenőrzöm mi hiányzik
még. Jó részére azonban a mindennapi gyakorlatban nem lesz szükségem
csak rendkívüli helyzetekben ezeknek is minden bizonnyal utánanézek, ha
szükségem lesz rá. Természetesen megkönnyítené a kamara a dolgom azzal,
ha kiadna egy jogszabálygyűjteményt (mint ahogyan végül azt hiszem
összeállítottak egy segédanyagot a vizsgához) amit minden kamarai tag
megkaphatna, hogy mintegy kézikönyvként alkalmazni tudja. Ha megváltozik
egy jogszabály (ez jellemző tulajdonsága ezeknek) frissíthetné ezt a
kézikönyvet.

Nagyon bizarrnak tartom (bár általánosan bevett gyakorlat országunkban),
hogy a jogszabály megalkotásakor még nem volt a kamaráknak konkrét
elképzelésük a jogosultsági vizsga tartalmát és menetrendjét illetően.
De még a vizsgaszabályzat kihirdetésekor sem tudták pontosan, hogy
hogyan is történjen az egész, de már kötelezően előírták a vizsgát a
jogszabályra hivatkazva a jelentkezőknek. Ennek a furcsa előkészítési
folyamatnak a végeredménye egy - szerintem - teljesen megalapozatlan és
kiforratlan vizsgarendszer lett.

Nem a vizsga tényét kifogásolom. Pusztán a tartalmát és körülményeit
szeretném megkérdőjelezni.

Tudom, hogy a 121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet mondja meg, hogy mi
kell legyen a vizsga nagyjábóli tartalma. Amikor ezt a kormányrendeletet
megalkották, akkor a Magyar Építész Kamara nem alkotott véleményt? Ha
igen, akkor milyen megfontolásból szavazott e tartalom mellett: \"az
építész és mérnöki tervezési szakokhoz kapcsolódó kamarai eljárási,
jogi, pénzügyi, szabvány- és minőségügyi szakmai ismeretek
elsajátításának az igazolása;\"?
Szeretném a MÉK elnökségének álláspontját megismerni a következőről: A
jogosultsági vizsga követelményeinek ismerete/a vizsga teljesítése
hogyan igazolja a jogosultságot igénylő szakmai felkészültségét, azaz
jogosultságát a tervezésre?
(A BME építészképzésében az építésjog c. tantárgy ezeket az ismereteket
hivatott átadni - a tantárgy vizsgával zárul. Az oktatásba sokkal
helyénvalóbb volna beépíteni az esetleg hiányzó háttéranyagot.)

Miért csak az új jogosultságot kérelmezők számára kötelező a vizsga?
Amennyiben a jogszabályok alapos ismerete nélkülözhetetlen, akkor a
tudás frissítése is fontos volna, hisz a jogszabályok gyakorta
változnak. Bármi legyen is a jogosultsági vizsga tartalma, amennyiben a
jogosultság maga megújítást igényel, úgy a háttérismeretek
szintentartásáról is gondoskodni kellene - persze lehet, hogy nem
vizsgával. Mindenesetre jelen esetben úgy érzem, kissé hátrányosabb
helyzetből indulok most 2005-ben korábban végzett pályatársaimhoz képest.

Hátrányos helyzetemet fokozza, hogy a jogosultság
igénylésének/megszerzésének ára minimum 81.000,- forint (erkölcsi
bizonyítvány: 2.000,- Ft; kamarai tagfelvételi kérelem: 10.000,- Ft;
jogosultsági kérelem: 18.000,- Ft; féléves tagdíj: 18.000,- Ft;
jogosultsági vizsga díja: 33.000,- Ft) A vizsga díja méltánytalanul
magas! Persze nem egyszerre kell kifizetni, de azt egyértelműen
kijelenthetjük, hogy nem elhanyagolható ez az összeg. Főleg, hogy az
építészek (és nem csak a pályakezdők) nagy része épphogy a minimálbér
járulékait képes fizetni maga után. Alkalmazásba venni bárkit csak
nagyon kevés építésziroda képes számlázunk/számláztatunk. Valljuk be
őszintén: mi is a jellemzően fekete építőipar egyik eleme vagyunk - de
ez a gondolat már túl messzire vezet.

Az Európai Unió egyik tagországa vagyunk. Mennyire van vajon a most
bevezetett jogosultsági (követelmény)rendszer köszönőviszonyban az
EU-irányelvekkel? más tagországok kamaráinak gyakorlatával?

Szeretném, ha felvetett kérdéseim nyomán egy nyílt szakmai vita tudna
kialakulni a kamara tagjai és a valódi érintettek a hallgatók és a friss
diplomások között, és ez a vita minél nagyobb nyilvánosságot kapna.
 
Gábor Péter 2005-11-10   (1)
Nagyon örülök Kiss Ida kollegína felvetésének. Szerintem is szükség van a kamarai felvételi és továbbképzési vizsga témakörének a tagság szélesebb körével való megvitatására.

Észrevételeim:

Én azt gondolom, hogy a kamarában egyenrangú kollegaként vagyunk mindannyian jelen. Már jelentkezéskor is. Így helyesebbnek és hasznosabbnak is tartanám, ha a felvételi vizsgáztatás az egyes egyetemek képzésébe lennének beépítve. Ez egyúttal az egyetemek és a kamara közötti szorosabb kapcsolat kialakulását is eredményezhetné.
Javaslom: A kamara kezdjen egyeztetést a vizsga rendelet módosításáról, és a vizsgáztatásnak az egyetemi képzésbe való beillesztéséről. (Bevallom ez nem saját ötletem, hanem a RIBA jelenlegi gyakorlata)

Nagyon örültem mikor Elnök Úr a kamarai székfoglaló beszédében hangsúlyozta a fiatal generációk szerepének fontosságát a kamara életében.
Ennek szellemében kérem a vezetőséget, hogy vizsgálják meg az igen drága tagelvétel díjainak mérséklésének lehetőségét. (Akár úgy hogy, a vizsgadíj levonható legyen a kamarai tagdíjból).

Nagyon fontosnak tartom a kamarai továbbképzés rendszer kidolgozását. Örülnék, ha ennek kidolgozása is a tagság széles köreinek bevonásával történne. Ehhez nyílt fórumok megszervezéséhez lenne szükség, ahol mód nyílna az együtt gondolkodásra.


Remélem nyitott kapukat döngetünk.


Gábor Péter
 
Dulácska Zsolt 2005-11-26   (2)
Idézet a Mérnöki Kamarai lapból:

\"A kamarai szervezetek belső véleményéből idézet

A jogszabály szövegtervezetét megkapták véleményezésre - testületi vélemény kialakítása érdekében - területi kamaráink és szakmai tagozataink. Véleményük jó részt felháborodást tükröz.

Vélekedésük szerint a továbbképzési rendelet lényegében az építési műszaki-ellenőrökre elrendelt felkészítő tanfolyamokat tekinti mintának. Az e tanfolyamok elvégzése során, meghatározott tanfolyamokon szerzett, konkrét tapasztalatokból idézve:

\"A jogász előadó valószinűleg valahol az építőipari jogszabályalkotás körül bábáskodhatott, esetleg valamely nagyobb kivitlező jogi tanácsadója lehetett. Ő volt, aki még az örökösödési jogot is idetartozónak vélte, illetve nem tudta kitölteni a 60 óráját megfelelő anyaggal, bosszantotta az embert, hogy ott töltjük a napot felesleges dolgokkal.\"
\"A pénzügyi előóadó nagyon értett az államháztartáshoz, az állami költségvetés megtervezéséhez, befektetésekhez, hozamszámításokhoz. Ez a vizsgakérdésekben is felbukkan.\"

A fenti tapasztalatok alapján nem meglepő, hogy a területi kamarának és egy szakmai tagozatnak szó szerint egyező (egyeztetett) véleménye a továbbképzés rendelettervezetről.
\"A tanfolyamok tartalmára olyan szervezetek tesznek javaslatot, akik nem gyakorlolják a szakmát. Ez azt jelenti, hogy döntően pénzszerzési lehetőségnek tekintik, mint a műszaki ellenőri tanfolyamok esetében történt. Olyan végzi az oktatást, aki az adott feladatot soha nem végezte. Ez így nem fogadható el.\"
(Mérnök Újság, 2005 november, 4.old)
 
György 2005-11-26   (3)
A továbbképzéssel kapcsolatosan engem egyedül csak egy zavar.
Amikor egy kormányrendelet előírja, hogy ezt 2006. július 1-től kötelezően kell alkalmazni -azaz csak azokat lehetne tovább regisztrálni, akik teljeseítettek -, akkor az erre vonatkozó rendeleteket nem lehet megszülni!
Ha nem a kamarán múlik - elkészítették a javaslatot, megküldték az OLÉH-nek -, akkor miért nem lehet ezt nyílvánosságra hozni, mi megtettük a kötelességünket, ezt akarjuk. Lehessen tisztán látni hogy hol a labda, vagy mindkét fél csak vár a másikra?
Az idő meg telik.
 
Szabó Kinga 2006-06-02   (4)
Tisztelt Elnökúr!

Nagyon örültem hogy rátaláltam erre a fórumra, de sajnálattal látom, hogy nem találtak válaszra Kiss ida kérdései.( Talán több reakció lenne , ha nem kellene egy hetet várni az autorizációra. Ennyi idő szükséges ugyanis a Budapest Építész kamara honlapjára történtő regisztráláshoz.)

A legújabb híreim szerint, most újabb változások is várhatók, ami abban fog megnyilvánulni, hogy az egyetemi végzettséggel rendelkezőknek is a 5 év szakmai gyakorlat szükséges a kamarai tagság kérelmezéséhez. Ezen öt év után pedig állítólag az É1, É2 minősítések is megszűnnek majd (ami pedig az EU országokban soha nem is létezett.)

Kérem a Kamarát, hogy a leendő tagjelöltekre is gondoljon. Fordítson figyelmet a tájékoztatásra és halgassa meg ennek a félnek a véleményét, hamár sorozaton olyan rendeleteket alkotnak, ami kizárólag a mi jogainkat korlátozza.

Érdemes lenne egy fórumot nyitni arról a témáról is, amit az inditó hozzászólás csak megemlített: a tervezői jogosultsággal nem rendelkező , nem építészmérnök gyakornok, akit ezek a rendeletek rákényszerítenek , hogy minimálbérért vállaljon munkát, ha pedig ezt nem teszi, akkor a fekete gazdaságot erősíti.
 
  Jogosultsági vizsga    (4)     
 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015