Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F ó r u m bejelentkezés: regisztráció:
témacsoportok legfrissebb témák legnépszerűbb témák  
 
  Jogosultsági vizsga    (4)     
 
Szabó Kinga 2006-06-02   (4)
Tisztelt Elnökúr!

Nagyon örültem hogy rátaláltam erre a fórumra, de sajnálattal látom, hogy nem találtak válaszra Kiss ida kérdései.( Talán több reakció lenne , ha nem kellene egy hetet várni az autorizációra. Ennyi idő szükséges ugyanis a Budapest Építész kamara honlapjára történtő regisztráláshoz.)

A legújabb híreim szerint, most újabb változások is várhatók, ami abban fog megnyilvánulni, hogy az egyetemi végzettséggel rendelkezőknek is a 5 év szakmai gyakorlat szükséges a kamarai tagság kérelmezéséhez. Ezen öt év után pedig állítólag az É1, É2 minősítések is megszűnnek majd (ami pedig az EU országokban soha nem is létezett.)

Kérem a Kamarát, hogy a leendő tagjelöltekre is gondoljon. Fordítson figyelmet a tájékoztatásra és halgassa meg ennek a félnek a véleményét, hamár sorozaton olyan rendeleteket alkotnak, ami kizárólag a mi jogainkat korlátozza.

Érdemes lenne egy fórumot nyitni arról a témáról is, amit az inditó hozzászólás csak megemlített: a tervezői jogosultsággal nem rendelkező , nem építészmérnök gyakornok, akit ezek a rendeletek rákényszerítenek , hogy minimálbérért vállaljon munkát, ha pedig ezt nem teszi, akkor a fekete gazdaságot erősíti.
 
György 2005-11-26   (3)
A továbbképzéssel kapcsolatosan engem egyedül csak egy zavar.
Amikor egy kormányrendelet előírja, hogy ezt 2006. július 1-től kötelezően kell alkalmazni -azaz csak azokat lehetne tovább regisztrálni, akik teljeseítettek -, akkor az erre vonatkozó rendeleteket nem lehet megszülni!
Ha nem a kamarán múlik - elkészítették a javaslatot, megküldték az OLÉH-nek -, akkor miért nem lehet ezt nyílvánosságra hozni, mi megtettük a kötelességünket, ezt akarjuk. Lehessen tisztán látni hogy hol a labda, vagy mindkét fél csak vár a másikra?
Az idő meg telik.
 
Dulácska Zsolt 2005-11-26   (2)
Idézet a Mérnöki Kamarai lapból:

\"A kamarai szervezetek belső véleményéből idézet

A jogszabály szövegtervezetét megkapták véleményezésre - testületi vélemény kialakítása érdekében - területi kamaráink és szakmai tagozataink. Véleményük jó részt felháborodást tükröz.

Vélekedésük szerint a továbbképzési rendelet lényegében az építési műszaki-ellenőrökre elrendelt felkészítő tanfolyamokat tekinti mintának. Az e tanfolyamok elvégzése során, meghatározott tanfolyamokon szerzett, konkrét tapasztalatokból idézve:

\"A jogász előadó valószinűleg valahol az építőipari jogszabályalkotás körül bábáskodhatott, esetleg valamely nagyobb kivitlező jogi tanácsadója lehetett. Ő volt, aki még az örökösödési jogot is idetartozónak vélte, illetve nem tudta kitölteni a 60 óráját megfelelő anyaggal, bosszantotta az embert, hogy ott töltjük a napot felesleges dolgokkal.\"
\"A pénzügyi előóadó nagyon értett az államháztartáshoz, az állami költségvetés megtervezéséhez, befektetésekhez, hozamszámításokhoz. Ez a vizsgakérdésekben is felbukkan.\"

A fenti tapasztalatok alapján nem meglepő, hogy a területi kamarának és egy szakmai tagozatnak szó szerint egyező (egyeztetett) véleménye a továbbképzés rendelettervezetről.
\"A tanfolyamok tartalmára olyan szervezetek tesznek javaslatot, akik nem gyakorlolják a szakmát. Ez azt jelenti, hogy döntően pénzszerzési lehetőségnek tekintik, mint a műszaki ellenőri tanfolyamok esetében történt. Olyan végzi az oktatást, aki az adott feladatot soha nem végezte. Ez így nem fogadható el.\"
(Mérnök Újság, 2005 november, 4.old)
 
Gábor Péter 2005-11-10   (1)
Nagyon örülök Kiss Ida kollegína felvetésének. Szerintem is szükség van a kamarai felvételi és továbbképzési vizsga témakörének a tagság szélesebb körével való megvitatására.

Észrevételeim:

Én azt gondolom, hogy a kamarában egyenrangú kollegaként vagyunk mindannyian jelen. Már jelentkezéskor is. Így helyesebbnek és hasznosabbnak is tartanám, ha a felvételi vizsgáztatás az egyes egyetemek képzésébe lennének beépítve. Ez egyúttal az egyetemek és a kamara közötti szorosabb kapcsolat kialakulását is eredményezhetné.
Javaslom: A kamara kezdjen egyeztetést a vizsga rendelet módosításáról, és a vizsgáztatásnak az egyetemi képzésbe való beillesztéséről. (Bevallom ez nem saját ötletem, hanem a RIBA jelenlegi gyakorlata)

Nagyon örültem mikor Elnök Úr a kamarai székfoglaló beszédében hangsúlyozta a fiatal generációk szerepének fontosságát a kamara életében.
Ennek szellemében kérem a vezetőséget, hogy vizsgálják meg az igen drága tagelvétel díjainak mérséklésének lehetőségét. (Akár úgy hogy, a vizsgadíj levonható legyen a kamarai tagdíjból).

Nagyon fontosnak tartom a kamarai továbbképzés rendszer kidolgozását. Örülnék, ha ennek kidolgozása is a tagság széles köreinek bevonásával történne. Ehhez nyílt fórumok megszervezéséhez lenne szükség, ahol mód nyílna az együtt gondolkodásra.


Remélem nyitott kapukat döngetünk.


Gábor Péter
 
Kiss Ida 2005-10-27   (A téma indító hozzászólása)
Nyílt levél

A Magyar Építész Kamara elnökségének és minden leendő és jelenlegi
kamarai tagnak


Azért kértem a \'Jogosultsági vizsga\' topic indítását a BÉK fórumán, mert
remélem így sikerül a kamarával megosztani a jogosultsági vizsgáról
széles körben kialakult véleményeket és egyben remélem, hogy
megismerhetjük a kamara véleményét is a dologról.

Megdöbbenéssel olvastam a vizsgakérdéssort.
Mint egyetemi oklevelem birtokosaként biztos vagyok abban, hogy
teljesíteni tudom a követelményeket (minden jogosultságot igénylőnek
megvannak a szellemi képeségei ehhez), meg tudom tanulni a kiadott
anyagot - de miért van szükség erre? Miért kell megtanulnom a
jogszabályokat, amelyeknek egy részét természetesen alkalmazni fogom
nap, mint nap, azonban ha a legkisebb bizonytalanság is felmerül bennem
pl. az engedélyezési terv tartalmi követelményeivel kapcsolatban, akkor
előveszem az adott jogszabályt és pontról pontra ellenőrzöm mi hiányzik
még. Jó részére azonban a mindennapi gyakorlatban nem lesz szükségem
csak rendkívüli helyzetekben ezeknek is minden bizonnyal utánanézek, ha
szükségem lesz rá. Természetesen megkönnyítené a kamara a dolgom azzal,
ha kiadna egy jogszabálygyűjteményt (mint ahogyan végül azt hiszem
összeállítottak egy segédanyagot a vizsgához) amit minden kamarai tag
megkaphatna, hogy mintegy kézikönyvként alkalmazni tudja. Ha megváltozik
egy jogszabály (ez jellemző tulajdonsága ezeknek) frissíthetné ezt a
kézikönyvet.

Nagyon bizarrnak tartom (bár általánosan bevett gyakorlat országunkban),
hogy a jogszabály megalkotásakor még nem volt a kamaráknak konkrét
elképzelésük a jogosultsági vizsga tartalmát és menetrendjét illetően.
De még a vizsgaszabályzat kihirdetésekor sem tudták pontosan, hogy
hogyan is történjen az egész, de már kötelezően előírták a vizsgát a
jogszabályra hivatkazva a jelentkezőknek. Ennek a furcsa előkészítési
folyamatnak a végeredménye egy - szerintem - teljesen megalapozatlan és
kiforratlan vizsgarendszer lett.

Nem a vizsga tényét kifogásolom. Pusztán a tartalmát és körülményeit
szeretném megkérdőjelezni.

Tudom, hogy a 121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet mondja meg, hogy mi
kell legyen a vizsga nagyjábóli tartalma. Amikor ezt a kormányrendeletet
megalkották, akkor a Magyar Építész Kamara nem alkotott véleményt? Ha
igen, akkor milyen megfontolásból szavazott e tartalom mellett: \"az
építész és mérnöki tervezési szakokhoz kapcsolódó kamarai eljárási,
jogi, pénzügyi, szabvány- és minőségügyi szakmai ismeretek
elsajátításának az igazolása;\"?
Szeretném a MÉK elnökségének álláspontját megismerni a következőről: A
jogosultsági vizsga követelményeinek ismerete/a vizsga teljesítése
hogyan igazolja a jogosultságot igénylő szakmai felkészültségét, azaz
jogosultságát a tervezésre?
(A BME építészképzésében az építésjog c. tantárgy ezeket az ismereteket
hivatott átadni - a tantárgy vizsgával zárul. Az oktatásba sokkal
helyénvalóbb volna beépíteni az esetleg hiányzó háttéranyagot.)

Miért csak az új jogosultságot kérelmezők számára kötelező a vizsga?
Amennyiben a jogszabályok alapos ismerete nélkülözhetetlen, akkor a
tudás frissítése is fontos volna, hisz a jogszabályok gyakorta
változnak. Bármi legyen is a jogosultsági vizsga tartalma, amennyiben a
jogosultság maga megújítást igényel, úgy a háttérismeretek
szintentartásáról is gondoskodni kellene - persze lehet, hogy nem
vizsgával. Mindenesetre jelen esetben úgy érzem, kissé hátrányosabb
helyzetből indulok most 2005-ben korábban végzett pályatársaimhoz képest.

Hátrányos helyzetemet fokozza, hogy a jogosultság
igénylésének/megszerzésének ára minimum 81.000,- forint (erkölcsi
bizonyítvány: 2.000,- Ft; kamarai tagfelvételi kérelem: 10.000,- Ft;
jogosultsági kérelem: 18.000,- Ft; féléves tagdíj: 18.000,- Ft;
jogosultsági vizsga díja: 33.000,- Ft) A vizsga díja méltánytalanul
magas! Persze nem egyszerre kell kifizetni, de azt egyértelműen
kijelenthetjük, hogy nem elhanyagolható ez az összeg. Főleg, hogy az
építészek (és nem csak a pályakezdők) nagy része épphogy a minimálbér
járulékait képes fizetni maga után. Alkalmazásba venni bárkit csak
nagyon kevés építésziroda képes számlázunk/számláztatunk. Valljuk be
őszintén: mi is a jellemzően fekete építőipar egyik eleme vagyunk - de
ez a gondolat már túl messzire vezet.

Az Európai Unió egyik tagországa vagyunk. Mennyire van vajon a most
bevezetett jogosultsági (követelmény)rendszer köszönőviszonyban az
EU-irányelvekkel? más tagországok kamaráinak gyakorlatával?

Szeretném, ha felvetett kérdéseim nyomán egy nyílt szakmai vita tudna
kialakulni a kamara tagjai és a valódi érintettek a hallgatók és a friss
diplomások között, és ez a vita minél nagyobb nyilvánosságot kapna.
 
  Jogosultsági vizsga    (4)     
 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015